Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Friday, April 12, 2013

1456 - So Full Of Shit!

فکر کردم این موضوع قبلا پست شده است:


این ملت رقت انگیز
پر کرده اند که:

اعراب به ما اموختند بجای خوراک بگوییم غذا,که خود به ادرار شتر میگویند
برای شمارش خودمان بجای تن از نفر که برای شتر بکارمیبرند استفاده کنیم
بجای واق واق سگ بگوییم پارس که نام اولیه سرزمینمان است
اینکه بگوییم شاهنامه آخرش خوشست چون آخرشاهنامه ایرانیان ازاعراب شکست میخورند
آیا وقتش نرسیده فرهنگ ریشه ای خودرا ازاینهمه ناآگاهی رها کنیم
بخاطر ایرانی بودنت برای ایرانی بفرست


نمونه ای از مطالبی که ایرانیان در فضای مجازی شر می کنند.

من متخصص زبان عربی نیستم اما می توان کلمهء "غذا" را در مترجم گوگل از عربی ترجمه کرد به انگلیسی، و چون یک کلمه است در ترجمهء آن تردیدی باقی نمی ماند. نتیجهء آن را به عهدهء خودتان می گذارم. باشد که قبل از دهن وا کردن، ادعا کردن یا به اشتراک گذاشتن کمی تامل کردن، فکر یا تحقیق کردن یاد بگیرید!

بسی جای خنده دارد، شما ایرانیانی که ادعا می کنید عرب ها "پ" را نمی توانند تلفظ کنند، به شما یاد داده اند به جای واق واق سگ به اسم سرزمینتان را بگویید: پـ ... پـــ ... پـــــــارس!!

شاهنامه را هم خودتان بروید سرچ کنید! استادان ادبیاتی هستند که در مورد این موضوع چیزها نوشته اند! فقط خفه شید!

وطن پرستی تاریخی شما، همیشه مقداری عرب ستیزی و بعضا اسلام ستیزی همراه است. موضوع خیلی جالب می شود وقتی نه تنها خود سگ بلکه حتی صدای "سگ" هم برای شما توهین آمیز است! از این موجودات دوست داشتنی بیزارید، آن ها را سنگ می زنید و یا آن ها را می کشید. در حالی که در خیلی از کشور های دنیا حتی عربی، موجوداتی مثل سگ و گربه را عشق می ورزند و از آن ها همراهانی فوق العاده برای خانواده ساخته اند. (چیزی که در کتاب های تعلیمات دینی به ما گفته شده است، با این حال در کشورهای عربی هم با سگ اینطور رفتار نمی کنند، سرشماری و کد گذاری شده اند.)

فرهنگ ریشه ای تان، را باید از ریشه زد. مزخرفات و نوشته های نفرت انگیز از ذهن های بیمار و روان پریشی که برای شما "آگاهی" است.
پس این را به خاطر ایرانی بودنتان توی صورتتان می زنم.

تمام عمرم ایرانی ها را دیده ام که علت تمام بدبختی های خودشان را دیگران می دانند، انگلیسی ها، آمریکایی ها، روس ها، و مهم تر از همه اعراب. شما ایرانیان اسلام ستیزی که ادعا می کنید بدبختی های شما از آمدن اسلام به ایران شروع شد، حال یک نگاهی به اعتقادات و مراسم اسلامی مذهبی در کشور خودتان و اعراب بیاندازید! محرم و صفری که از آن بیزارید و به اعراب نسبت می دهید را در کشورهای امارات و عربستان ندیدم. امام زاده و دخیل بستن در هیچ یک از آن کشور ها ندیدم. شاید بگویید تفاوت در مذهب شیعه و سنی است که درست است اما با این حال حتی سوگواری در سالگرد وفات پیامبر اسلام را در آن کشور ها نه تنها ندیدم بلکه در آن روز کنسرت هم رفته ام!

حتی نوع پوشش اسلامی زنان ایرانی، در تمام کشور های منطقه منحصر به فرد و قابل تشخیص است!

شما، اعتقادات تان و افکارتان هنوز در سنت های چند صد ساله تان پیش دست و پا می زند، شما حتی حق ندارید برایش تاریخ تعیین کنید: 1400 سال پیش! شما همیشه همین بوده اید! امثال شما، ریاکاران مثل شما زمان حافظ هم بوده اند! تا این کشور بوده، همین بوده! تاریخی ندارد! از قضا تاریخ انقضا هم ندارد! والا شمایی که بدبختی هایتان را به عرب ها نسبت می دهید، چطور می شود تنها در چند دهه مثلا کشوری مثل امارات به چنین پیشرفتی می رسد؟

هیچ گاه نشنیدم یا نخواندم عربی که مزخرفاتی از این دست بسازد و مثلا در مورد ایرانی ها حرف در بیاورد که آن ها با گذاشتن نام "تازی" بر روی نژادی از سگ، این حیوان کثیف (!) به ما توهین می کنند!

در کشورهای عربی، آنقدر تحقیر نشده ام که در سرزمینی که به من نسبت می دهند. گرچه یک بار به خاطر بازرسی بدنی به خاطر دراگ تا شورت برهنه ام کردند، گرچه به هیپی های لعنتی شبیهم اما مسلما عصبانی شدم، اما در مقابل تمام توهین هایی که هر روزه به من و انسان بودن و شعورم در این سرزمین لعنتی می شود قابل مقایسه نیست! در برخورد با اعراب با احترام و خوش رویی با من رفتار شده است و در صورت احترام به خودشان و سرزمینشان، من هم مورد احترام بوده ام و دوستان عرب خودم را از سرزمین های مختلف دارم که هم صحبت بودن با هیچ کدامشان را با افراد رقت انگیزی چون شما عوض نمی کنم. که همهء صحبت هایتان ناله است و سیاهی روزگارتان و روح تان و شایستگی تان! شدیدا مسری هستید و واگیر دار، که وادار می کنید فاصله ام را با شما حفظ کنم.
بروید و بگویید فلانی می خواهد با طفره رفتن از بقیه خاص باشد! بله! من عمرا بخواهم جزئی از شما باشم!

تمام حرف های شما از بزرگی خودتان و فرهنگ تان صرفا ادعاست و هر چقدر چشم می چرخانم نشانی از آن را در اطرافم نمی بینم. به 2500 سال پیش می بالید که هیچ کدام نقشی در آن نداشته اید هیچ، در تخریب آثارش هم پر نقش هستید! چه عمدا چه از روی سکوت و چه حتی از روی خاموشی و بی تفاوتی عملی! تمام تقصیراتتان را به 1400 سال پیش می اندازید و موضوعات را اینطور توجیه می کنید.

در دورانی زندگی می کنید و در کنار هم جامعه ای ساخته اید که اگر شاعرانی از چند صد سال پیش چون حافظ، خیام مولوی و... درش آن شعر ها را می گفتند الان یا شما آن ها را مبتذل و کافر می خواندید با رگ های کلفت خیلی ها به جرم توهین و تشویش اذهان عمومی اعدام می شدند!

در صده های گذشته در زمان حافظ، خیام، نظامی و... غنی ترین اشعار شاعرانه و عاشقانه را داشته اید اما امروز در عصر تکنولوژی و اینترنت شما نمی توانید از عشق صحبت کنید، یا آن را درک کنید، با آن رسما بیگانه اید! اینترنت و  فیس بوک را عمدتا پر کرده اید از مزخرفاتی اینقدر دروغ و بی ارزش! حال اینکه تعداد پست هایی که افراد خارجی در مقابل شما از اشعار مولانا جلال الدین رومی به انگلیسی شر می کنند بیشمار به 0 است! شما از چنین مفاخری فقط مختصات جغرافیایی وجود شان می بالید، وقتی لذت و استفاده اش برای دیگران است!

اصلا بیخیال!
وقت خودم را دارم تلف می کنم
بروید به کارتان برسید، لوگوی پپسی یا هر عکس دیگری را در ماه تماشا کنید!

No comments:

Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm