Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Saturday, September 30, 2006

419
Nothingness From The Clinical Side

Put On Your special Glasses
I can make a movie out of "Nothing"
And Name It "Nothing"
And Transfix you to the "Nothing" movie playing on the screen, for 2 hours and 23 minutes
And Transmigrate the Sense of "Nothing" to you
For What?
Nothing! (Actually nothing)

Process Ended.
Enough For Today.

Sign: Dr. Novice Smoker

عینک های مخصوص تان را بر چشم بزنید
من می توانم از "هیچی" فیلم بسازم
اسمش را هم "هیچی" بگذارم
و دو ساعت و بیست و سه دقیقهء تمام شما را میخکوب "هیچی" کنم
و آن احساس "هیچی" را هم به شما منتقل کنم
که آخرش چی؟
هیچی!

پروسه تحقیق به پایان رسید.
برای امروز کافیه.

امضا: آقای دکتر بهمن چس دوودر

Friday, September 29, 2006

418
Forsaken

Another important factor in choosing a friend
which My mom never taught me is
the balance in the capacity of the Alcohol of two
who are having a conversation.

How Do You Expect me to Like James Hetfield's "Mommy Said!" Song?

يكي ديگر از فاكتورهاي مهم در انتخاب دوست
كه مادرم هيچ وقت يادم نداد
تعادل ظرفيت الكل دو طرف
به وقت هم صحبت شدن است.

آنوقت تو چطور از من توقع داری از آهنگ "ننه گفته"ی (Mama Said) جیمز هتفیلد خوشم بیاد؟!

Thursday, September 28, 2006

417
Lets Have A War

Oh My God, You're Kidding!
I dont like anything about you either!
Its Perfect!
We can be such great enemies for each other!!i

خدای من, داری شوخی می کنی!
اتفاقا من هم از هیچیت خوشم نمیاد!
فوق العاده است!
ما می تونیم دشمنای خوبی واسه هم باشیم!

Tuesday, September 26, 2006

416
Flashback

There are so many similarities between An Apple And A Lamp!
The process of Picking them from where they are dangling is one.
They tell us that a new Idea has just gone through one's mind
Whether they hit you on the head
or just Shine above your head

شباهت های زیادی هست بین سیب و لامپ
فرآیند کندنشان از جایی که آویزانند یکی است.
دلالت می کنند بر خلق فکر جدید
چه توی سر بخورند
چه بالای سر روشن شوند

Monday, September 25, 2006

415
Claim Your God - Who's there shouting?

The beads of the
Wireless Necklace which are made of your tears
Rolls down my naked chest
actuates the smells

I soar
without any change in barometric pressure
And If we get a chance to consider for a moment
we will forget about Anoushe
And I'll be the First Iranian Man in outer space, at least

You may stay or you may go along with me

گردنبند وایرلس
که مهره هایش از جنس اشک های توست
روی سینهء لخت من به پایین می غلطد
رایحه ها را برمی انگیزد

اوج میگیرم
بدون هیچ گونه تغییری در فشار جو
و اگر فرصتی برای فکر کردن پیدا کنیم
انوشه را فراموش می کنیم
و من حداقلش میشوم اولین مرد ایرانی در فضا

میمانی یا مرا در ادامهء راه همراهی می کنی؟

Sunday, September 24, 2006

414
Driftwood Politics

Hugo Chaves, The Venezuelan president was awarded with IRanian greatest honor degree in his visit to iran - News of ten days ago

Iranian Idiot: Dear Hugo! Nice Mollah Suit! if you just let grow some beard, you would look mmmmmuah! lovely!

«هوگو چاوز» رئیس جمهور ونزوئلا در دیدار با سران ایرانی بالاترین درجهء افتخار در ایران را دریافت کرد - اخبار 10 روز پیش

احمق ایرانی: هوگو جان! عبا و عمامهء نو مبارک! یه کمی هم ریش چاشنی اش کنی میشی مـــــــــــــــــواه!

Saturday, September 23, 2006

413
Milk Me

Mommy has bought me a pack of 6 colourful pins
Great quality!: made of steel
Daddy has built me an enclosure
So that I would write my homeworks on:

I have a chulk
You are a blackboard

Postscript: َAccording to the testimonials, at the time when iranian idiot was editing the post, he was suffering from some sort of dichotomy, so it led him change the title to "Milk Me" rather than the supposed one "Rette Mich" - Author

مامی برام یه بسته 6 تایی میخ رنگی خریده
جنسش خوبه: فولادی!
بابا هم یه چاردیواری برام ساخته
تا مشقامو روش بنویسم:

من یک گچ دارم
تو یک تخته سیاهی

توضیح: بر طبق شواهد گفته می شود ایرانین ایدیت در زمان تنظیم این پست دچار دوگانگی خاصی بوده و بر همین اساس تیتر این نوشته که قرار بود"Rette Mich" باشد را به Milk Me تغییر داد - نویسنده

Friday, September 22, 2006

412
Wise IDiot

- Five Across, it says: "The best thing for wiping your Glasses"
- Is it "handkerchief"?
- No it consists of 228 words
- Then Its: The bottom right corner of a hundred percent White cotton Timberland Tee shirt made in MExico medium size which an Irish guy has bought it from a department store in dublin at the price of eighteen Euro with twenty percent of discount at the christmass of two thousand and four
- Great! That's it!

- پنج افقی, میگه: "بهترین چیز برای تمیز کردن شیشهء عینکتان"
- دستماله؟
- نه 153 حرفه
- پس میشه: گوشه سمت راست پایین تی شرت صد درصد کتان تیمبرلن سفید سایز مدیوم ساخت مکزیک که یک پسر ایرلندی در کریسمس سال دوهزار و چهار از یه فروشگاه بزرگ توی دابلین با بیست درصد تخفیف خریده باشتش هجده یورو
- ایول خودشه!

Thursday, September 21, 2006

411
Whatever You Say Mr.Computer

I wont let Humanbeing make the same mistake that god did
They Must produce Robot's Anti-Paranoia Medicines
before they involve them in people's lifes

من نمی گذارم بشر هم اشتباه خدا را بکند
اول باید داروهای ضد پارانویای روبات ها را بسازند
بعدش روبات ها را وارد زندگی مردم کنند.

Tuesday, September 19, 2006

410
Warm Beer Hot Women

I Drink
To give people a chance
to hear a positive reply from my mouth
While I havent become Sober yet.

I give you a drink
to gain myself a chance
to be given a positive reply from your body move
While you havent become sober yet

می نوشم
تا به آدمای دوروبرم فرصتی بدهم
برای شنیدن جواب مثبت از دهانم
وقتی هنوز از مستی در نیامده ام!

می دهم بنوشی
تا فرصتی برای خودم دست و پا کنم
برای گرفتن جواب مثبت از حرکت بدن تو
وقتی هنوز از مستی در نیامده ای!

Monday, September 18, 2006

409
Disposable Sunshine

What the Hell is going on here?
Tell me if Chicken is JLo's new diet
Or Michael Jackson is suspected for raping some chickens this time
or maybe an iranian brand new singer has Clucked in his album
That they cook you Chicken anywhere you go, these days?!i

چه خبر شده است؟
یکی بگه آیا «مرغ» رژیم غذایی جدید جنیفر لوپز شده
یا مایکل جکسون این دفعه مضنون به ترتیب دادن چند تا مرغ
یا شایدم یک خوانندهء ایرانی در آهنگ پرفروشش قدقد سر داده
که این روزها هر جا پا می گذاری برایت مرغ پخته اند؟

Sunday, September 17, 2006

408
The Animal I have Become

Psychiatrist Asks: When Did it start?
I reply: It Started Yesterday, two minutes after waking up

He says: And Then?
I say: Then I Saw This And I Lost My mind

He says: How Are you feeling now?
I say: I donno whether I feel nausea or I feel like pissing.

He asks: How about your Appetite?
I reply: I hunker by taking Vitamin and Fish Oil Pills.

He Asks: Whats going on in your thoughts?
I say: Possible Impossibilities and Impossible Possibilities

He asks: how do you feel about god?
I replied: I just showed him my middle finger yesterday!

He says: You should be ashamed of yourself!
I ask: What Is SHAME?

He Asks: Do You Even Believe in God?
I say: Not God, I believe in one Goddess!

He asks: what is your problem?
I say: I wanna Make Love...

He Says: You will...
I reply: I dont like it by taking Viagra

He suggests: You Say your own prayers too!
I reply: We are not at the same age!

He says: Remind the creeks and the virgins in heaven!
I say: I did Last night, it was Cognac and my angel was in my arms

He Says: Better Go And Try some prostitutes!
I replied: Guess You Have mistaken me with your own son!

He Shouts: Get outta my clinic
And I just tell him: Close It Down!

روانپزشکه میپرسه: از کی شروع شد؟
میگم: دیروز, دو دقیقه بعد از "بیدار شدنم"

میگه: و بعدش؟
میگم: بعدش اینو دیدم دیوانه شدم.

میگه: حالت چطوریه؟
میگم: نمی فهمم شاش دارم یا استفراغ

میگه: اشتهات چه وضعی داره؟
میگم: با قرص های ویتامینه و روغن ماهی سرپام

میگه: توی فکرت چی می گذره؟
میگم: ممکن های غیرممکن و غیر ممکن های ممکن

میگه: رابطه ات با خدا چطوره؟
میگم: همین دیروز انگشت وسطیمو نشونش دادم!

میگه: شرم کن!
میپرسم: شرم چی هست؟

میگه: اصلا به الله اعتقاد داری؟
میگم: الله که نه اما به الههء یکتا چرا!

میگه: دردت چیه؟
میگم: عشق بازی کردن...

میگه: بعدا هم می تونی...
میگم: با وایاگراشو دوست ندارم.

میگه: تو هم نماز بخون!
میگم: ما هم سن نیستیم!

میگه: نهرهای بهشتی و حوریاشو به یاد بیار!
میگم: همین دیشب بود! کنیاک بود و فرشتهء ذهنم در بغلم

میگه: برو چند تا فاحشه خیابونی رو امتحان کن!
میگم: منو با پسرت اشتباه گرفتی!

داد میزنه: از مطبم برو بیرون!
بهش میگم: درشو تخته کن!

Saturday, September 16, 2006

406
Dontcha Read and Relate the titles?

God Is The rapist, I Mean Therapist

Ps.: There is No 407 Defined For this Blog when the definition is the same

Friday, September 15, 2006

406
I'm The Least You Could Do...

...And God Has The Ability to Come Over Anything and Anyone!i

...و خداوند بر همه چیز و همه کس تواناست!

Saturday, September 09, 2006

405
Romantic Prick

If tonight the Moon would be full,
I'd be steppin in the 21st floor of the 20 floored apartment
which is a Penthouse
that its ceiling goes as high as the whole sky
and a giant chandelier made from the stars, dangling.
I'll play the role of the capitain of the ship
that I have Forsaken it in the Ocean Of My Dreams
and If the air was aweather
I'll be pissing in the Yard of that goddamn Carling
Who tore my basket ball apart when I was a young kid

If the Moon Would be Full...
If The Air was Aweather

P.S: You Son Of A bitch, Tell Me Who said That Idiot is not Romantic? Who? Huh?!i

امشب اگر ماه کامل بود
میروم طبقهء 21 ام آپارتمان 20 طبقه ای
که پنت هاوسی است
با سقفی سر به فلک کشیده
و لوستری آویزان از جنس ستاره های درخشان.
می شوم ناخدای کشتی ای
که آن را در دریای رویاهایم رها کرده ام
و اگر جهت باد موافق بود
میشاشم در حیاط خانهء عفریته ای
که وقتی بچه بودم, توپ بسکتبالم را پاره کرد.

اگر ماه کامل باشد...
اگر جهت باد موافق باشد...

راستی: بگو ببینم پدرسگ! کی گفته بود که ایدیت رومانتیک نیست؟! هـــــان؟

Thursday, September 07, 2006

404
Introspect

Have you seen Dogs
While they put their muzzle on a surface
staring around
and they mess up with their chain
if they feel like they are bothered?

For My Part
I should Admit
that you - EAch One of You - have got a problem
which is that I - as an Idiocist - feel like
My Philosophy has become completely absurd

There is a remix from Pink Floyd which my brain plays it day and night these days
and has made me go damn nuts.
The name Of the Track is:
"Is There Any Daampezeshk (veterinanian) OUt There?!"
Thats All

این سگ ها را دیده اید
پوزه شان را روی زمین گذاشته اند
خیره شده اند به اطرافشان
وبه محض اینکه حال و هواشان به هم خورد
زنجیر پاره می کنند؟

تا آنجایی که به من مربوط می شود
باید اعتراف کنم
شماها - تک تک تان - مشکل دارید
آن هم اینکه من - به عنوان یک ایدیوسیست -
به طرز احمقانه ای حس می کنم به پوچی فلسفی رسیده ام.

یک Remix از Pink Floyd هست که این روزها مغزم از بس گیر داده بهش
اعصابم رو حسابی خط خطی کرده
اسمTrack اش اینه:
Is There Any دامپزشک Out There?!همین دیگه...
403
Nosebleed - Live from one's eye

End Of War?
Its the time when you comprehend that you are dying
ofcourse if the bullet, etc... would do you a favour
and let you to comprehend

آخر جنگ؟
همان لحظه ای است که درمی یابی داری میمیری
االبته اگر گلوله یا... لطفی در حقت بکند
و بهت فرصت دریافتن بدهد!

Wednesday, September 06, 2006

402
The Perpetual Motion - Inspired by Dead Old Tree

The Biggest And The sweetest Alternative hobby of the Realistic people
is to lay down in their own bed,
alone in their own privacy,endlessy day dreaming and thinking about anything
which is not accesible and is unavailable at the present time.

بزرگترین و آلترناتیوترین تفریح آدم های واقع بین
این است که دستشان را زیر سرشان بگذارند
و در تخت خواب دراز بکشند و در خلوت خودشان هر چه دلشان خواست تصورات خیالی نامحدود سر هم کنند
از هر چیزی که در حال حاضر در دسترس شان نیست.

Tuesday, September 05, 2006

401
No Hard Feelings

The More You Concern About Your Body shape
The More You are Concerned About What People May Say or Think about you

هر چه بیشتر نگران اندامت شوی
به همان اندازه حرف و نظر مردم برایت اهمیت بیشتری پیدا می کند.

Monday, September 04, 2006

400
If I'm not photogenic, my T-Shirt is


I'd like to show my appreciation
At the beginning of the 5th century, A.D. i-i* to you, sweet fans!i

* - Anno Domini of Iranian Idiot

دوست دارم در شروع سدهء پنجم بعد از میلاد الف-الف
از همهء شما موجودات دوست داشتنی تشکر کنم.

Sunday, September 03, 2006

399
Whats Your Age Again?!

It All Started like this:
BANG!

Situation:
The girl Sitting in front of the 33 year old, Virgin, Mr. IDiot who was gratuated from Nowhereville University
was in waitress's costume
which the 2 popular adepted tailors of the unique "Emperor's New Dress" had sewed it.

Dialogue:
Look My Baby Idiot!
First of all you shouldnt be embarrassed
secondly Noone have his Arm-icecream poured on with liquid chocolate
using spoon.
You Hold it like a hot dog Sandwich in your hand
and lick it dooooown to up, upward
like this...
Or you may have your own method!
Do you...?
Perhaps...?!i

همه چیز اینطوری شروع شد:
"تق!"

- وضعیت:
دختر مقابل آقای ایدیت ویرجین 33 ساله فارغ التحصیل از دانشگاه هیچ کجا آباد,
لباس پیشخدمت های کافی شاپ ها را پوشیده بود
که خیاط های معروف و ماهر «لباس جدید امپراطور» آن را دوخته بودند.

- دیالوگ:
«ببین ایدیت جان!
اولا اینکه اصلا خجالت ندارد
دوم اینکه بستنی بازو با سس شکلات را
کسی با قاشق نمی خورد.
اینجوری
مثل بلال توی دستت میگیری
و لیسش میزنی
پاییـــن به بالا
مگر اینکه راه دیگری سراغ داشته باشی!
داری...؟
احیــــانا...؟»

Saturday, September 02, 2006

398
The G-1-E Fast Food

All These Homeworks
Has got only One Formula:
Boiled Chickpea And Bean, Smashed in cranium cruse by Brogan
Served not the way they say in Thick Books.
With the sound of: ssssshhhhhiiiiiipppp

mmmuuuuaaaaahhhh! Yeaaah!

تمام این مشق شبها
همه اش یک فرمول دارد:
نخود و لوبیای کوبیده شده در دیزی جمجمه با چکمه
سرو شده نه به سبک کتاب های کلفت.
با صدای چی؟ با صدای شــــــــپ!

مـــمـــمـــــــــووواه! آه!

پ.ن.: نه آقا! من همین دیروز از تور شهادت نوشتم.
درخواست مطلب تکراری نکنید.

Friday, September 01, 2006

397
Crenshaw Punch - I'll Throw Rocks At You

I've decided to murder you
I Feel Like I'm Special these days!

Sign.: Your Idiot Boss

قصد جان تو را کرده ام
تازگیها فکر می کنم Special شده ام!

امضا: رئیس احمقت
Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm