Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Thursday, January 27, 2011

1066 - Ain't that a Bitch?

I'm not a cold hearted son of a bitch, Bitch!

It's just that the mornings I woke up and told myself what the hell this woman is doing in my bed
was just statistically more than the mornings that I wished I wouldn't had woken up alone!

...And I hate any woman who'd make me feel this way.
You get what I'm saying bitch, huh?

من یک پدرسگ بی عاطفهء بی احساس نیستم، پدرسگ!

موضوع فقط این است که تعداد صبح هایی که از خواب بیدار شده ام و از خودم پرسیده ام این زنه توی تخت خواب من چه غلطی می کنه
به طور آماری بیشتر از صبح هایی بوده است که آرزو کرده ام که ای کاش امروز تنها از خواب بیدار نمی شدم.

و من از هر زنی که به من این احساس را بدهد شدیدا بیزارم!
می فهمی که چه می گویم پدرسگ، هان؟

Wednesday, January 26, 2011

1065 - Mother Maria

I know that It's been a while that I haven't write a word,
that I am bummed out and silenced...

...But they shot my Kennedy a few days ago.

می دانم که چند وقتی است یک کلام ننوشته ام،
که خسته ام و خاموش...

...اما آن ها همین چند روز پیش "کندی" مرا با تیر کشتند.د

Tuesday, January 18, 2011

1064 - Fortune

I donno why you hate the dark sides!
People always show displays of some specific things
in order to hide some special characteristic in themselves.

The dark side to my dark sides
Is going to be your bright side,
But you don't dare to pass the 1st phase to reach that honey, Do ya???

نمی دانم چرا تو از نیمه های تاریک متنفری!
آدم ها یک سری مشخصه هایی را از خودشان بروز می دهند
برای اینکه بعضی مشخصات خاص را همچنان در خودشان پنهان نگه دارند!

نیمهء تاریک نیمهء تاریک من
همان نیمهء روشن تو ست!
اما تو جرات نداری برای رسیدن به آن از فاز اول عبور کنی عزیزم، داری؟؟؟

Sunday, January 16, 2011

1063 - Lost Nights

Where are my former nights?
I feel I have lost them all.

Those night when I'd grab my bottle of Jack Daniel's
and Get high On The Doors or The Who or whatever else similar
Thinking, Observing, Writing, Reading, Watching, Singing, Making Love, lying down in a bath tub, Chilling...

Where are my f nights?
I can't seem to find them here!

شب های سابق من کجا هستند؟
احساس می کنم همه شان را گم کرده ام.

آن شب هایی که شیشهء جک دنیلز ام را بر می داشتم
و با "دورز" و "هو" و هر چیزی توی این مایه ها کله مو داغ می کردم
شروع می کردم فکر کردن، نظاره کردن، نوشتن، خواندن، آواز سر دادن، عشق بازی کرد، و در آخر در وان دراز می کشیدم و از آرامش مطلق لذت می بردم.

شب های اسبق من کجا هستند؟
آن ها را در اینجا پیدا نمی کنم!د

Saturday, January 15, 2011

1062 - Sick And Pathetic, I AM

Provide a pathetic miserable Nation with Internet
and they start driving themselves and the people around them crazy
in the name of "Informing"
like a contagious virus!

به یک ملت بدبخت اینترنت بدهید
و آن ها به بهانهء" اطلاع رسانی"
به مانند یک ویروس واگیردار
خودشان و تمام آدم های اطرافشان را به دیوانگی می کشانند!د

1061 - AC/DC

هر صبح به هنگام صبحانه این احساس به من دست می دهد که:

این گرم کردن نان، در توستر "برقی"
یکی از جدید ترین تمثال های کلاس گذاشتن یک ایرانی
برای دیگر هم نوعانش می شود!

***

مثال صحبت فرخنده جون و افسانه جون پای تلفن:

- وای فرخنده جون، امروز صبح که بلند شدم [صحبت در مورد قرار آرایشگاه] نون امو با تستر برقی مون گرم کردم، به جان تو هر چقدر بگم برشته شدنگی اش چقدر بهتر از روی شعلهء گازه کم گفتم!
- هوممم...

توضیح: بر همه کس واضح و مبرهن است که تستر با برق کار می کند، لاکن تاکید بر روی کلمهء "برقی" بعد از کلمهء توستر در این مورد به مانند رابطهء یک لازم و ملزوم تلقی باید بشود.د

Wednesday, January 12, 2011

1060 - High On AC/DC

ISOLATION???
That's Whole lotta LIFE for some specific Nations

انزوا؟؟؟
این برای تیرهء ملت های مشخصی از دنیا اساس زندگیه!د

Tuesday, January 11, 2011

1059 - Leon, The Natural born Fictional Redemption

Iranian idiot doesn't know what kind of substance world was on around 1994,
but he believes that some of the greatest movies of all time were made back then.

شوتول ایرانی نمی داند چه جور دراگی ملت حوالی سال 1994 روش های بودن
ولی اعتقاد راسخ دارد که بعضی از بهترین فیلم های تاریخ سینما در آن زمان ساخته شده است

Sunday, January 09, 2011

1058 - Robert, Mofo, Sob, Love, Rebel, Cold Heartbreaker, Charles Manson, and All the names in the world

Yeah You know it's true...
I AM one son of a bitch!
That's Right! And I'm not Jeering you this time!

I captivated so many women
- For Whatever it was that they found charming in me -
But I did not maintain a relationship with any of 'em
Because I always had to leave
Due to the fact that I couldn't Stay
For Whatever reason it was meant to be
For Whatever reason it is the way it is
And For Whatever reason I am who I am.

آره خب...
من یه آدم نامردم!
نه نه! این دفعه رو طعنه نمی زنم!

من زنان زیادی را شیفتهء خودم کردم
- به هر علتی که برایشان جذابیت داشتم -
و با هیچ کدام رابطه ای برقرار نکردم
به این خاطر که باید می رفتم
چون من هیچ وقت نمی تونستم بمونم
حالا به هر دلیلی که بوده
به هر دلیلی که هست
و به هر دلیلی که هستم.د

Saturday, January 08, 2011

1057 - Chinese Democracy

All The World's Rules are based upon "idiotism":

Either Governor's absolute foolishness
Or submissive public's stupidity

تمام قوانین دنیا بر اساس و پایهء "حماقت" نوشته می شوند:

یا ابلهی مفرط قانون گذار،
یا نادانی عامهء مردم مطیع و گوسفند مآب.د

Friday, January 07, 2011

Wednesday, January 05, 2011

1055 - Millions, A Bunch of

I had Almost forgotten
a despicable corny comment on some nipple's colour
get's this much feedback!

Remind me to write about it every once in a while.

تقریبا فراموش کرده بودم
یک کامنت پست و چرند در مورد رنگ بعضی از انواع ممه
اینقدر فیدبک می گیره!

یادم بیارید هر از گاهی از این چیزها بنویسم.د

Monday, January 03, 2011

1054 - One in a Billion!

Are you a kind of person
whose nipples is too pink or it's dark brown?

Quit reading this blog NOW!

I'm a racist
And I Mean IT!

آیا شما کسی هستی که
رنگ نوک ممه اش خیلی صورتی یا قهوه ای تیره است؟

همین حالا خواندن این وبلاگ را تمام کنید!

من یک نژادپرستم
و شوخی هم ندارم!د

Sunday, January 02, 2011

1053 - !@&%$%

از شما می پرسند:

شما با توجه به این نوشته، جز کدام دسته از "ایرانیان بدبخت" هستید؟

یک - از آن دسته ایرانیان بدبختی که فکر می کنید "اروپایی شدن" (سوای انواع تعریفش) مصداق بدبختی است.
دو - از آن دسته ایرانیان بدبختی که منتظر شنیدن افاضات مقامات می نشینید، و با شنیدن یکی از آن ها بلافاصله یک گروه در برابر آن در فیس بوک ایجاد کرده و لایک می زنید و به دوستانتان پیشنهاد می دهید؟ (جنبش سبز، مبارزه، دهان کجی، چه گوارا، پارسی کولا، هار هار هار؟)
سه - از آن دسته ایرانیان بدبخت و وامانده ای که بین این دو گروه مانده اید؟

Saturday, January 01, 2011

1052 - Happy Whatever

Yeaaahhh...
I know it's All about "1" today: 1/1/11 and stuff...,
And I know all these "1"s feel sharp in my poor butt
but anyway
Lemme tell you about these 3 things I've learned very recently:

Choose 1 Drink that you think it suits you and stick to it,
Choose 1 thing in life that you want to do for the rest of your life and stick to it,
Choose 1 Woman at the time and stick with her for as long as you can.

...Otherwise you'd feel sick!

خب...
می دونم که امروز همه چیز حول 1 می چرخه و این حرفا: یک/یک/یازده
و باز می دونم که این همه یک حس یه سری چیز تیز تو باسن بیچارهء منو میده
اما با این وجود
بذار در مورد 3 تا چیزی که این اواخری بهش رسیدم برات بگم:

1 مشروب انتخاب کن که مناسب حال و روز و بدنت باشه و بهش پایبند باش
1 کاری رو در زندگیت انتخاب کن که دوست داشته باشی تمام عمر انجامش بدی،
1 زن رو در هر مرحله انتخاب کن و تا جایی که می تونی بهش وفادار بمون.

...در غیر اینصورت حالت به هم می خوره!د
Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm