Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Thursday, April 28, 2011

1090 - Safe Place Sex

When I grow up a Grandfather
I will advise my Grand son
Not to stick with living with his Parents
when they are over 50.

Because,
Turned head, weird looks and eventually pointed fingers
will be right at him
When a Condom wrap is found in the house.

وقتی پدربزرگ شدم
به نوه ام توصیه می کنم
که با پدرمادرش زندگی نکنه
وقتی 50 سال به بالا شدند.

چون
سرهای برگشته، نگاه های غیر قابل هضم و در نتیجه انگشتان اشاره
درست به سمت او خواهد بود
وقتی که کاور کاندوم در خانه پیدا می شود.د

Wednesday, April 27, 2011

1089 - "Ode" To Uncle Winston

Where is my uncle Churchill
When he could have seen me here with all my enemies
Who are cussing me,
threatening me,
trying to bring me down n' kick my ass...
So he could tap on this rebel kid's shoulder
and congratulate me
For having something in my life to Stand for!

عمو چرچیل من کجاست
وقتی می تونست منو اینجا با تمام دشمنام ببینه
که دارن فحشم میدن،
تهدیدم می کنند،
سعی می کنند پدرمو در بیارن یا در کونم بزنن...
تا پشت شونه های این پسر یاغی بزنه
و بهم تبریک بگه
برای داشتن چیزی در زندگی، که به خاطرش ایستاده ام!د

Monday, April 25, 2011

1088 - Crystal Kid

Love Me / Hate Me
Or
Kill Me / Cure Me

are the personal contradictions of a boy
who has gained a love me/hate me reputation.
Living a type of social life in which
He is loved by those who can not touch him,
and is hated by those who can not kick his ass!

عاشقم باش / از من متنفر باش
یا
منو بکش / درمان کن

تناقضات شخصی پسری است
که کاراکترش یا مورد نفرت آدماست یا شدیدا دوستش دارند.
و در نوع زندگی اجتماعی اش
مورد عشق و علاقهء کسانیه که نمی تونن بهش دست بزنن،
و مورد بیزاری افرادیه که نمی تونن در کونش بزنن!د

Monday, April 18, 2011

1087 - Chicken Town

There is a small town
which Sun rises on it, from the mountains every day.
A town which is the ruin of many unfinished lives of unknown kids.
And God knows he's one of 'em.

***

There, when you leave your family behind,
They call you traitor and illegitimate.
They don't go and investigate
to figure out what made you not to
even take a one last look back
at the people you're leaving
or even think twice,
even though you're so full of breath taking sob and pity feelings.

There, When someone's heart gets broken,
They come and call you Cold Cruel animal.
They never go to find out that psychology matter
which could explain the actions of a man
who tied a naked woman who was offering herself to him to bed
put a piece of clothing in her mouth,
and then emptied a bottle of Brandy on her body
and lit a match...

There, When you kill somebody
They come and hang you and get rid of you right away.
They never go study you, to see
what made you not to let some people live,
which one of those cold damn nights
made you walk down the corridor,
and put a pillow on a beloved family member,
and pull the trigger.

Oh No!
They never go and investigate
before they change the hard chains and balls with the soft rope,
in order to find out the cause behind all those failures
in all the attempts of liking life and people,

figure out the reasoning behind all those intentional mistakes
for the sake of all those inchoate and incomplete lives,
and all those gifts of life which has been left not fully used and without an owner,
So they may write them down in Tomorrow's Children's books
or teach the Mothers of that land
to tell their children
not to do what you did with your life!

***

There is a small town
Full of souls of spoiled lives of innocent kids,
Which Sun rises on it ignorantly from the mountains everyday,
and sets as cold.

شهر کوچکی است
که آفتاب هر روز از پشت کوه هایش طلوع می کند
شهری که باعث تباهی زندگی های ناتمام خیل پسربچه های گمنام است.
و خدا می داند او هم یکی از آن هاست.

***

آن جا وقتی خانواده ات را ترک می کنی
تو را خائن و فرزند نا خلف می خوانند.
نمی آیند تو را بررسی کنند
ببینند چه چیزی باعث شد که تو
با وجود این همه بغض سنگین و حس ترحم
نخواهی حتی برای یک بار آخر
به آدم های پشت سرت نگاهی بیاندازی،
و یک بار دیگر به تصمیمت فکر کنی.

آن جا وقتی قلب کسی می شکند
می آیند و به تو می گویند سنگ دل و بی احساس.
هیچ وقت از پی یافتن آن نوع روانشناسی ای بر نمی آیند
که رفتار آن مردی را توجیه می کند که
آن زن برهنه ای که خودش را برای او عرضه کرده بود
را به تخت بست و تکه لباسی در دهانش گذاشت
و بعد، شیشهء برندی را روی بدن او خالی کرد
و سپس کبریت زد...

آنجا وقتی کسی را می کشی
می آیند و دارت می زنند و زود از شرت خلاص می شوند.
هیچ وقت نمی آیند تو را مطالعه کنند ببینند
چه چیزی باعث شد تا تو هم برای عده ای حق زندگی قائل نشوی
که یکی از آن شب های سرد لعنتی، به انتهای راهرو رفتی،
و بالشتی روی صورت یکی از عزیزان اهل خانه گذاشتی و ماشه را چکاندی.

آه نه!
آن ها هیچ وقت قبل از تعویض غل و زنجیر سخت با طناب نرم دور گردنت،
نمی آیند تحقیق کنند
تا پی ببرند به علت آن همه شکست
در سعی برای دوست داشتن زندگی، آدم ها،

دریابند استدلال پشت آن همه اشتباه های عمدی
به خاطر آن همه زندگی نیمه تمام و برباد رفته،
و آن همه هدیهء زندگی بی صاحب مانده و مصرف نشده،

بلکه بنویسند در کتاب کودک های آینده
یا یاد بدهند به مادران فردای آن سرزمین
که به فرزندان شان بگویند
این کاری که تو با زندگیت کردی را انجام ندهند!

***

شهر کوچکی است
پر از روح زندگی پسر بچه های معصوم تباه شده،
که آفتاب هر روز با بی اعتنایی از پشت کوه هایش طلوع،
و با همان سردی غروب می کند.د

Friday, April 15, 2011

1086 - It's only Rock n' Roll But I like it

Looking at the list of people who inspired me in life;
I see myself
A promiscuous woman,
A Friend,
And numerous Mother Fuckers...

Monday, April 11, 2011

1085 - Ballad of an ill Man, A Note IMDB Special

یک جوابیه؟ یا توضیح اینکه ایرینین ایدیت بودن چگونه است؟

ایرینین ایدیت بودن چگونه است؟:
زندگی در میان مشتی کلاغ سیاه
که حاصل خلاقیت و ذهنیت تو را می دزدند،
و آن را به نفع خود مصادره می کنند
از طریق تکثیر آن با ایمیل، یا چاپ در هزاران وبسایت و فروم و وبلاگ...
بدون ذکر نام و مرجع،
و با درج تغییرات مورد نظر،
تا یک عده بر اساس نوع بیماری ذهنی خود
از آن برداشت های بی سر و ته و مضحک کنند
و از روی آن حقیقت، برهان و خبر بسازند،
که بعد از افزودن مقدار زیادی نمک و فلفل و ادویهء مربوطه
معجونی سر سفره سرو می شود
که در اینترنت، روزنامه و حتی تلویزیون بازتاب پیدا می کند که:
اعتراض سایت آی ام دی بی، به جـنـبـش سـبـز!
اعتراض کاربران سایت آی ام دی بی به کاربران ایرانی!
اعتراض انگلیسیها به هواداران فیلم ایرانی!
چگونه جنبش سبز آبروی ایران را می برد!
اعتراض منتقدان آمریکایی سینما به کاربران ایرانی!

شما هم میوفتی دنبال کامنت در وبسایت آی ام دی بی،
اما مسلم که هیچ چیز در آن جا پیدا نمی کنی!
ابعاد این سرقت ادبی هم آنقدر بزرگ است
که به عنوان یک کاربر ساده نمی توانی بفهمی، چیزی را که حق داری بدانی:
که یکی به اسم "ایرینین ایدیت" آن را نوشته است
و او نه انگلیسی است، نه منتقد فیلم از هالیوود، نه حتی عاشق پاپ کورن!
او تنها یک "ایرانی لعنتی" عصبانی و دیوانه است، دچار نوعی تهوع مزمن!

و فکر می کند هیچ چیزی به خاطر نمایش خنده داری
که تنها شمای دلقک، با درگیریهای ذهنی مضحک تان،
در محیط مسخرهء جامعه تان،
برای خیل مخاطبان خریدار احمق تان ساخته اید،
به شما کودن های ساده لوح بدهکار نیست
نه کوچکترین چیز لعنتی،
و نه حتی یک "لعنت" کوچک خشک و خالی!

***

انکار شده از یک طرف
و رانده از سوی آن طرف دیگر،
در جامعه ای دو قطبی
که جلوی چشمان آدم هایش را خون
یا به رنگ سبز گرفته است یا به رنگ قرمز،
او اندازهء کالیبر کون موش هم اهمیت نمی دهد
تعدادی مضحک قلمی خنده اور
نوشته اش را چطور رفته اند برداشت کرده اند
یا از سر نخبگی کشف رمز!
و حاصل باورها و تفاسیر نوع خودشان را مخاطب چه گروهی قرار داده اند
و چه گروهی به خود گرفته اند!

درعوض
در غافلگیری و تحیر تام
تمام این مدت با هیجان پاپ کورن می خورد
تا ببیند این دلقک بازی رسمی،
از یک نوشتهء تـ...ـی
در این جامعهء جدی، چقدر دیگر می تواند خنده دارتر بشود!!!

***

اما مردی هست که
بعد از خواندن آن نوشته
این گونه مثل ایدیت در مورد موضوع آن فکر نمی کند!
درست است آقای حسینی؟

***

شما در ذهن خود
حقایق را 0 و 1 محاسبه می کنی
افراد را تنها یا مذهبی یا غیر مذهبی،
یا خودی یا غیر خودی، می بینی
با انگشتان اشاره گر و نگاه تهدید کننده ات
از من جوابی روشن می خواهی:
با مایی، یا با دشمن ما؟!
اینطور نیست آقای حسینی؟

تو به نوشته ای بر می خوری،
از نقطه نظری که تا بحال برایت تعریف نشده:
- نه از آن تعریف و تمجید ها و ادعاهای تاریخی حماسی وار وطن پرستی بین اهل تان است
- نه از آن دسته دروغ های نا پختهء رایج در جریان مستقیم مزخرفات رسمی

چیزی فرای قدرت پردازشگر کوچولوی توی سرت،
و بیشتر دست انداخته می شوی توسط حماقت ذاتت
وقتی این موضوع با 4 کلمه انگلیسی
که در عین سادگی، برای عام نوع تو فوق العاده است،
در آمیخته می شود!

تو برای فهم موضوع
به عقل خودت مراجعه می کنی
ولی به پیغام "تا اطلاع ثانوی تعطیل است" برمی خوری!
دوباره سعی می کنی بفهمی
تا اینکه باهوش ترین هم نوع ات "احتمال زیاد" می دهد
نویسنده، ایـ... ایـ... ایرانی باشد!
اینطور نیست آقای حسینی؟

***

بعد از این شناسایی تاریخی هم
هیچ گروهی شهامت این را ندارد
که به منبع نوشته لینک داده، اشاره و عطف کند!

نه آن هایی که با یک خبر سازی ساده،
و حماقت گروهی دیگر بهره برداری خودشان را کرده اند
می توانند به فردی اشاره کنند که از روز اول،
افکارش را مسدود و موجودیتش را انکار کرده اند،
نه آن هایی که حقیقت برایشان سنگینی و تلخ کامی شدید دارد
و آنقدر صلب و عصبانی اند که متنفرند از اینکه "ایدیت" را ایرانی خطاب کنند!
اینطور نیست آقای حسینی؟

تو یک لاشخوری که بعد از روشن شدن موضوع
ترجیح می دادی من را آنجا ببینی در حال پوسیدن مثل یک لاشه،
تا اینکه با بیزاری شاهد این باشی کسی به ایرانی بودن نویسندهء حقیقی ماجرا پی ببرد،
تو چوب بر هایی را دور و برت داری که ریشهء هر چیزی را بخواهی بزنی
و هر علف هرز دیگری را در سایت ات رشد دهند!
تو هم یک فاشیستی!
و تنها در "قشر هدف" با دیگری تفاوت داری!
تو به تقلب و رای سازی اعتراض داری و خود رای سازی می کنی!
اینطور نیست آقای حسینی؟

تو چشمانت را در می آوری
می گذاری توی جیب پشت شلوارت،
می نشینی روی باسن گنده ات
و لباس کبوترهای عدالت را می پوشی
و دهانت را باز می کنی
انگار که یگانه دلسوز وطنی
مبارز و وطن پرستی!
تو خوب کتاب می خوانی
و می دانی چه گوارا
گاندی
و کلی نام دیگر را چطور بنویسی!
"سمبل مبارزاتی" ات هم که آن طرف مرزها،
در یک فضای مجازی و علیه یک "فیلم کمدی دولتی" است!

و تا اینجا تو داری یک سری چیزها را می شنوی
ولی هنوز نمی توانی بگویی که دقیقا چیست،
اینطور نیست آقای حسینی؟

***

شما و جامعه تان همواره در حال دزدی و سواستفاده از فکر و خلاقیت دیگران هستید،
و احترام به حق و حقوق دیگران را درک نمی کنید،
شما ذره ای قدرت تشخیص خوب از بد را ندارید!

شما دیر وقتی است که چیزی نو خلق نکرده اید،
و این روزها خالق اثر بزرگی بر اساس نیازهای روز جامعه تان ندارید،
و خود و خانواده تان از جهل و نبود اثری شگرف برای تحول فکری رنج می برید،
مهم تر از آن شما با عادت سرقت کردن هایتان،
اجازهء جوانه زدن و رشد هیچ نوع خلاقیتی را نمی دهید،
شما به نوشتهء مجانی ایدیت هم رحم نمی کنید،
شما حتی تحمل افکار و ایده های متفاوت را ندارید،
شما باید جای ایدیت باشید تا درک کنید
علت بیزاری او به استفاده از زبان مربوط به شما مخاطب فارسی، آقای حسینی!

شما با دارا بودن چنین عادت های رقت انگیزی، هنوز هم
به وطن تان می گویید که دوباره آن را می سازید!
بر چه پایه و اساسی آقای حسینی؟!

***

من شخصا آن پست را نوشتم، و البته که شدیدا از این همه حماقت و سبک مغزی پیشتازانهء این روزهای عدهء زیادی از مردم عصبانی بودم! رسانه نبودم یا مثل خیلی ها جو رسانه بودن به من دست نداده بود که بخواهم به فارسی پرطمطراق بنویسم! حتی نمی توانم به طور حتم بگویم که حتما با زبان فارسی فکر کرده ام!
به هر حال من برای آدم هایی که صرفا از "بی معنایی" و "حماقت" ذاتی خودشان مورد توهین قرار می گیرند، ذره ای تره خرد نمی کنم! و تمام نفرت و کینهء شما نسبت به من، جز پوزخندی مسخره بازخورد دیگری ندارد، که هر بار شما در جریان فعالیت های روزمره واقعی زندگی تان گوسفند وار جست و خیز می کرده اید، من حقیقتا مورد اهانت قرار گرفته ام!

من به شخصه هیچ چیز در شما و آینده ای که قرار است به دست شما رقم بخورد نمی بینم، و تمام این همه "وطن پرستی" و "عشق به وطن" و "ادعـــا" های افلاطونی تان، تنها شاید شما را در تولید "کلم" به خودکفایی برساند و در بهترین حالت رتبهء اول را در دنیا برای شما کسب کند!د

Wednesday, April 06, 2011

Sunday, April 03, 2011

1083 - Literature

تو از ایستادن پای دیوار و علف سبز شدن زیر پا، هیچ وقت ندانستی که این خار در چشمان تو، در این بالانشینی ها، سنگ بزرگ را کوچک دیده و چنان شترق بزند!

بلکه
Kick Ass
کند!

برو کتاب ادبیاتت رو یه بار دیگه بیار بخون!د

Saturday, April 02, 2011

1082 - IMDB Special

Tell me something,
Are you among those Iranians
Who lately join IMDB website
and Vote for "Simin, Nader, A Separation" the highest rank (10)?

Is this the same as your "Persian Gulf" issue?
"Keep the name, leave it trashy and tame?"

You Iranian!
You Patriot!
You Pathetic miserable shit!

Come on!
If you wanna show the world how much of an Artist or civilized person you are, be my fucking guest!
Seriously, What other better ways to express it?
Mr. Graduate!
Internet User!
Black Sheep!

But I suggest you to take a bit of your time
to listen to your "Imam", who is ME, Telling You:
"Your Art and Culture, is plain as your stupidity!"

You are nothing but just a bunch of assholes,
who fool some other people on the other side of this world, with your idiocy!

You Virus!
You Ascaris!
Trojan!
Buzzing Fly!

Tell me!
You ridiculous clowns really think,
this movie is something that deserves to top legendary movies like "Godfather" and hundreds of others*???

Let me tell you what I think about Iranian Movies:
"This movie or any other Iranian one, is subject to issues and problems related to a sick society
Showing pathetic lifestyles and interactions between people in Iran,
coming out of mind of those with deep roots in different and traditional thoughts of an old-fashioned society
which looks totally abnormal, unfamiliar and undefined to an abroad public!"

And this must be your plain foolishness to think
that whatever that ever looked interesting to you and your isolated state of mind
would be as interesting out of the walls you have built around yourself!

***

Tell me Why!

Why do You have to go and devalue IMDB website
not only with your lack of intelligence,
nor your lack of wisdom
but with your complete disreputable state of being
when it had always tried to be dependable, to an acceptable degree, from scratch,
with the help of thousands of users who have tried to be fair and realistic???

Why???
Why can't you dumbfucks socialize
and live like any other human being in this whole world,
and have a little feeling of responsibility toward it??

How on earth in a place where users don't really find a point
in giving a single fraud vote to a movie,
You invading grasshoppers dare to let your-damn-selves
to make things as rootless?

***

And at last...
If you die in those old flying coffins,
or in a Car crash on a road,
Or
If everything around you, all look like a lie,
Stated Statistics seem illogically wrong
or the declared number of votes sound irrational, fraud and forgery,
Or
If you don't get visa to a specific location,
Or get called "black-hair" or known as somebody with bad reputations,
Or any other place who somehow someway,
something makes you feel like you don't deserve certain other things,
Just know that
for every thing that happens in this world,
there are reasons,
and your own misapprehension,
is not the reason for others' state of being unfair and cruel to you!

And If you ever get to gain a proper state of intelligence and responsibility,
you may want to "take your votes back", the stolen ones,
As you used to say during your after-election protests
Because I tend to think to myself
that anything Iranian, is totally unreliable.

Regards
A Poor Bastard,
But Hopefully not like you!


ببینم،
شما هم به تازگی عضو وبسایت
IMDB
می شوید و به فیلم جدایی نادر از سیمین "تا عددی که امکان دارد!" (10) رای می دهید؟

این موضوع هم مثل همان "خلیج فارس" تان است؟
"اسمش را داشته باشید، ولی خودش و ساحلش را به گند کشیده باشید؟"

ایرانی؟
وطن پرست؟
فقیر رقت انگیز؟

بفرمایید!
اگر می خواهید فرهنگ و هنرتان را با این کار ثابت کنید، بفرمایید!
جدا، چه چیزی از این بهتر و حقیقی تر؟
آقای تحصیل کرده!
اینترنت یوزر!
ببعی!

اما قبل از اینکه این کار را بکنید، لحظه ای درنگ کرده
به سخنان امام تان گوش فرا دهید که می گویم:
"فرهنگ و هنر شما مثل خریت شماست!"

شما تنها تعدادی احمق هستید
که با خریت خودتان، هر انسانی در آن سوی دنیا را هم به گمراهی می کشانید!

ای ویروس!
آسکاریس!
تروجان!
مگس!

شما دلقک های مضحک واقعا فکر می کنید
این فیلم، فیلمی است که در ژانر درام بالاتر از فیلم "پدرخوانده" و هزاران فیلم دیگر* قرار بگیرد؟؟؟

بگذارید به شما بگویم من در مورد فیلم های ایرانی چی فکر می کنم:
این فیلم یا هر فیلم ایرانی دیگر تنها دارای مضمونی است مربوط به مسائل و مشکلات لعنتی و روابط غریب و خارج از عرف داخل ایران، ریشه در تفکراتی سنتی و متفاوت، که برای عوام آن سوی مرزها کاملا نامانوس، غیر قابل درک و تعریف نشده است!

و این از بدبختی شماست که فکر می کنید
هر چیزی که برای شما ایرانی ایزوله، با ذهنی ایزوله و بسته، جالب جلوه کرد،
به همان اندازه هم، خارج از این مرزهای دوروبرتان جذابیت دارد!

***

چرا؟
چرا این وبسایتی که تا بحال کم و بیش بر اساس واقع گرایی افراد از سراسر دنیا پیش رفته است را
نه از روی احساس
نه با بی منطقی
نه با بی عقلی
بلکه با بی اعتباری خودتان بی اعتبار می کنید؟؟؟

چرا؟؟؟
واقعا چرا شما مغز فندقی های لعنتی نمی توانید
مثل هر انسان دیگری اهل این کرهء خاکی رفتار،
و در قبال آن احساس مسئولیت کنید؟؟

در جایی که هزاران یوزر هستند که دلیلی نمی بینند
به فیلمی حتی یک رای غیر واقعی دهند،
شما ملخ های مهاجم چطور به خودتان اجازه می دهید
اینطور همه چیز را مثل خودتان بی ریشه کنید؟

***

در آخر...
اگر شما در آن تابوت های پرنده می میرید
یا در تصادفات رانندگی جاده ای،

اگر دوروبرتان همه چیز غیر واقعی و دروغ،
آمارها بی منطق و اشتباه،
و تعداد رای های اعلام شده جعلی و خارج از چارچوب عقلانی است،

اگر ویزای فلان کشور را نمی گیرید،
یا آن جا شما را مو مشکی خطاب می کنند و بی اعتبار می دانند،
یا هر جا، به هر شکلی به شما می گویند استحقاق خیلی چیزهای دیگر را ندارید...
بدانید
در این دنیا برای هر چیزی که اتفاق می افتد
سلسله دلایلی وجود دارد،
و
عدم درک شما به هیچ وجه
دلیلی بر بی انصافی و بی رحمی دیگران بر شما نیست!

و اگر زمانی به درجهء قابل قبولی از تعقل و احساس مسئولیت رسیدید
شاید بخواهید که به قول خودتان "رایتان را پس بگیرید"
والا من که خودم تمایل دارم فکر کنم
هر چیزی از نوع ایرانی غیر قابل اعتماد است!

امضا
یک حرامزادهء بی شرف،
اما خوشبختانه نه مثل تو!د

*-
در زمان نوشته شدن این پست.
د

پی نوشت به تاریخ 11 آپریل: جوابیهء ایدیت در مورد این نوشته و مسائل باعث شده
Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm