Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Tuesday, August 14, 2012

1223 - Earth Quake in Iranاین روزها
فیس بوک ایرانی ها
پره از عکس های زلزلهء شمال غرب ایران.ا

تمام عکس ها 2 چیـــــــــز در اشتراک دارند:ا
ا1. دلخراش بودن تمام آن ها.ا
ا2. ا دارا بودن زیرنویس های گلایه مند از خدا!ا

***

می دونید
من اون گاندیه نیستم
که بخوام الان یه نطق گندهء مشابه بکنم
ولی درد من از مردمیه
که از عقل خدادادی شان
به جای استفاده در جهت تغییری که به آن نیاز دارند
تنها برای توجیه و ربط دادن سهل انگاری و کم کاری های خودشان
به خواست خدا استفاده می کنند!ا

قضیه به این دردناکی ختم نمیشه،ا
در سطح های پایین تر کشور
در جوامع شهر های کوچک
اوضاع به مراتب وحشتناک تره.ا
هیچ وقت فراموش نمی کنم
در زمان فاجعهء زلزلهء بم
وقتی بغض گلویم را می فشرد
مردمانی را دیدم که درست در صورت من دهانشان را باز کردند که:ا
خب مردم اونجا اکثرا دنبال قاچاق مواد (اهل فساد، گناه و در نتیجه مستحق قهر خدا) هستند.ا

***

بدبختی ایران ثروتمند بودن سرزمینش
و فقیر بودن مردمانشه،ا
مردمانی که باور دارند حق داشتن بهترین ها را دارند،ا
اما تنها روی کون مبارک می نشینند،ا
و کارها، خواسته ها و آینده شان را بر کلمهء "انشاالله" پایه ریزی می کنند.ا
با زندگی نکبت بار و بی روح و ساکن خود کنار می آیند،ا
و هر کسی را بتوانند همراه خود و هم صحبت بحث های رقت انگیز خود می کنند،ا
و اگر فردا در این بین، پیشرفت تو را دیدند ناراحت می شوند و حسادت کرده،ا
و برای پایین کشیدن و خورد کردن تو تلاش و دشمنی را آغاز می کنند!ا

اگر موفق نشدند برای داشتن زندگی بهتر یا جواب گرفتن،ا
مدتی مومن می شوند و نماز می خوانند و دعا می کنند
و آه هنگام که جواب نگرفتند و به مشکل بزرگی برخوردند،ا
ایمان و اعتقادشان را از دست داده کافر می شوند
و گلایه مند از خدا و عدل و نظم جهانش
که چرا این همه سر آن ها می آید!ا

***

شما بروید در فیس بوک عکس لایک کرده و به اشتراک بگذارید
یا از صدا و سیما گله کنید که کاری انجام نمی دهد
انگار که شما اهمیت می دهید و دارید کاری انجام می دهید،ا
وقتی همزمان کار اصلی را آن امدادگر یا افرادی انجام می دهند
که دارند خون، آب، نان و... را با دست خودشان به آن مناطق می رسانند.ا

***

این عکس فوق العاده است
کاش برای عکاسش احمد خرم نژاد، و کارش، ارزش قائل باشیم.ا

No comments:

Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm