Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Thursday, February 09, 2012

1197 - Strictly Controversial

قضیهء گلشیفته فراهانی ظاهرا پایان ندارد:ا

امروز "مستند" رجانیوز در مورد گلشیفته فراهانی را دیدم.ا
لینک یوتیوب، لینک دانلود مستقیم

فیلمی چند دقیقه ای که با استناد به قضیهء گلشیفته فراهانی،ا
به همراه نشان دادن موبایل خاموش بازیگران زن سینما،ا
و تفسیر آن به معنی سکوت اختیار کردن و در نتیجه کم آوردن آن ها،ا
و در آخر صحبت با سلحشور،ا
فردی که چندی پیش بازیگران زن سینمای ایران را فاحشه خوانده بود،ا
خواسته بود در آخر هم گفته های این شخص را تایید،ا
و هم بستن خانهء سینما را توجیه کند!ا

***

در اینکه کل قضیه بوی گند می دهد، بحثی نیست!ا

اینکه مثلا چطور فرای خط قرمزها
یک گروه خبری دولتی ناگهان اجازه پیدا کرده است
چنین تابویی را در مقیاس عمومی بازتاب دهد!ا

یا کسی تنها در مقیاس جامعهء ایران
هنجار شکنی کرده است،ا
چرا هم صنف هایش بخواهند در این مورد نظر بدهند
وقتی همه می دانیم پیامدهای جالبی ندارد؟

***

اما سوای این مسائل،ا
نکته هایی در این موضوع به چشم می خورد!ا

خیلی جالب است وقتی می بینیم
چه مزخرفاتی را برای یک گروه می چینند
و آن ها را در دام خود می اندازند!ا

واقعا یک جامعه
چقدر می تواند درگیر قضیه های سخیف شده باشد
که افرادی چون خانم معتمد آریا را هم درگیر خود کند
طوری که مجبور شود هزارجور دروغ و بهانه جور کند
تا بی اطلاعی خود را از موضوع ثابت کند
تا از جواب طفره رود!ا

حتی منی که سال هاست
هیچ گونه لیترچر فارسی و ایرانی را دنبال نمی کنم
از قضیه خبر دار شده ام!ا
بی اطلاعی از شخصیتی که هم صنف شما بوده است
و کم کسی نیست، کاملا مضحک به نظر می رسد!ا

***

در جواب چنین خبرنگاری
نیش و کنایه های زیادی هست
خصوصا اینکه شما تا به حال
نقطه ضعف های طرف مقابل را بسیار دیده اید!ا
فقط باید همانقدر جسارت و گستاخی را داشته باشید!ا
اما با تعجب
علی رغم تصور، از کسانی که با فیلمنامه
و دایلوگ های هوشمندانه سر و کار دارند
چیزی نمی بینیم...ا

یا تنها نوع اعتراض،ا
کلفت شدن رگ گردن است،ا
و از سر عصبانیت صحبت کردن؛
یک درماندگی کامل در ارائهء دلیل!ا

درواقع ما در تمام سطوح جامعهء ایران هم
به ندرت ادبیات اعتراضی هوشمندانه می بینیم،ا
چون افراد این جامعه این طور تربیت شده اند.ا

تحکم پدر مادر - صاحبان زندگی بچه - بود
یا تعلیم و تربیت مدرسه؛ آموزش و پرورش با ترکه و زور؟
یا اعمال زور پلیس در خیابان به خاطر برقراری امنیت؟
یا شاید هم صرف سنتی و تک بعدی بودن
روش زندگی افراد خود جامعه
و تمایلات و قوانین نانوشته اش؟

همهء دلایل بالا یا شاید چند تایش،ا
که به هر حال هیچ وقت به تو این شانس را نداد
تا یاد بگیری به خاطر خودت
برای کسی که هستی
و به هر آن چیزی که اعتقاد دارد بایستی
و کسی باشی که خودت می خواهی
نه آن کسی که تو را به سمت آن هل دادند،ا
برای خودت و زندگیت ارزش قائل شوی
و اجازه ندهی به آن کوچکترین توهینی شود!ا

***

غم انگیز است!ا

غم انگیز است
هر روزه شاهد بودن اینکه
در این سرزمین غریب، سخیف ترین موضوعات
مسائل اساسی و روزانهء کل جامعه
را تشکیل می دهند.ا

و غم انگیز تر اینکه
چطور عده ای پست و مضحک
بر گروه های دیگر زرنگی می کنند
و آن ها را با همین مسائل
دست می اندازند!ا

***

و بالاخره آخرین صحبت من در مورد این موضوع:ا

تمام دو سوی این جریان،ا
یک چیز در اشتراک دارند
و آن هم این که:ا
هر دوی شماها
مخالف و موافق
آرزو داشتید سینه های برهنهء گلشیفته را پاک کنید!ا

از مخالفان این حرکت گرفته
تا پدرو مادرش که آن را انکار کردند
تا آن کسانی که همچون نوری زاده برای پنهان کردن پستان های او
سعی کردند پا پیش بگذارند
و از لفظ معصومیت، تابوشکنی و اعتراض زن ایرانی
و تفسیراتی از این دست پوشش بسازند!ا

چون ندیدند حقیقت را...ا

***

باید گفت باز به خاطر نوع تربیت
شما هیچ وقت جرات این را پیدا نکردید
که حتی خودتان را پیدا کنید،ا
بدنتان را کشف کنید،ا
و هوس ها و امیال تان را بشناسید.ا
یا اگر در لحظه ای چنین حسی داشتید
خصوصا اگر مرد بوده اید، و مرد،ا
زنی را پیدا نکردید
که تحت فشار مضاعف یک اجتماع سنتی
جرات کرده باشد به این شناخت برسد
تا هردوی شما را به آن جایگاه والا و درست جنسی برساند!ا

نتیجه این شد که:ا
شما آخرش رسیدید به انکار، پنهان و یا سرکوب کردن
آنچه که عضوی مشخص در شما بود
میلی واضح در درون تان!ا

و نهایتا گمراهی پایان خط بود.ا

No comments:

Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm