Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Tuesday, September 23, 2014

1596 - Grumpy kid

بنده از همین جا در روز اول مهر اعلام می دارم:
نه در دل دارم امید، نه بر لب دارم پیام! هم شاگردی نه علیک نه سلام، ختم کلام!

No comments:

Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm