Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Thursday, December 27, 2012

1300 - Thirtheen Hundred

می دانید؟
خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش شدن، به خاطر حادثهء دلخراش آتش سوزی دبستان شین آباد امری کاملا مضحک خواهد بود اگر
نخواهیم وزیر امور خارجه هم برای سایهء جنگ و تهدید های خارجی استعفا دهد!

خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش شدن مضحک است اگر
نخواهیم وزیر اقتصاد هم برای ناامنی اقتصادی، وضع معیشتی مردم، فقر و سو تغذیه استعفا دهد!

خواهان استعفای وزیر آموزش و پرورش شدن مضحک است اگر
از وزیر مسکن هم نخواهیم
برای وضعیت استحکام ساختمان ها در مقابل زلزله، اسکان مردم زلزله زده آذربایجان استعفا دهد!

درخواست از وزیر آموزش و پرورش برای استعفا مضحک است اگر
نخواهیم وزیر بهداشت هم برای گم شدن ارز مربوط به دارو ها، رها شدن بیماران در جاده ها و... استعفا دهد!

تقاضا کردن از وزیر آموزش و پرورش برای استعفا مضحک است اگر
قرار باشد وزیر ارتباطات هم به خاطر بی اطلاعی از انتشار پارازیت های بیماری زا استعفا ندهد!

اعتراض برای فشار آوردن به وزیر آموزش و پرورش برای استعفا مضحک است اگر
قرار نباشد وزیر انرژی هم برای پیدا شدن موارد آلودگی اتمی اطراف اصفهان،
و به بوجود آمدن گیاهان دفورمه در اطراف نیروگاه بوشهر، حتی قبل از راه اندازی، استعفا ندهد!

و در آخر، تازه ترین مورد:
خواهان استعفای وزیر آموزش و پرورش شدن مضحک است اگر
وزیر کشاورزی هم برای سهل انگاری در استفادهء غیر مجاز از سموم حاوی نیترات در محصولات کشاورزی که منجر به سرطان خصوصا معده می شود، استعفا ندهد!

مضحک است اگر به این همه ملاک کشنده و مرگ خزنده در اطرافمان
کور، بی اهمیت و بی تفاوت بود.
مضحک است اگر باور نداشته باشیم همهء ما
با هم
به جهنم
می رویم!

No comments:

Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm