Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Friday, June 10, 2011

1102 - Maria

ای کوچولوهای 20 30 ساله!

مگر رابطهء شما دخترها با دوست پسرهایتان یا برعکس
در جامعه ای چون ایران
چقدر می تواند جذابیت به خود بگیرد
که کلی از لذت های ساده و پیش پا افتاده
و در عین حال ضروری را
به خاطر سیاست های ارتباطی مضحک تان
از یکدیگر دریغ می کنید؟

از سیاره ای که من آمدم
بین هوشمندانه رفتار کردن و جاهلانه خریت کردن تفاوت است!

این دفعه هم اگر کسی به شما خیانت کرد،
یادتان باشد، دفعهء بعد هم به جای دست و دلباز تر بودن،
دست خر تر،
یا به عبارتی: "من این دفعه شکست نمی خورم" تر باشید!د

No comments:

Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm