Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Monday, November 24, 2008

776
ايران (فقط و فقط!) براي تمام ايرانيان

بارها گفته ام و باز هم مي گويم!
ايراني ها در اكثر موارد آن مردماني نيستند كه بروند خارج، و بتوانند با فرهنگ و رسوم آن كنار بيايند!

همين ايديت! اولين چيزي كه به محض رسيدن به آن طرف، هوس برگشتن را به سر او مي زند نان سنگك دو آتشه است!

حالا با اين حساب
شما كه كله تان با ديدن احساس حسادت دوستانتان، زنان بلوند بي مانتو و روسري، خيابان ها، ماشين ها و مغازه هاي شيك پر از باد مي شود،
چرا بايد برويد كانادا، در مورد دولت كشورتان دري وري بنويسيد
و تمام پل هاي برگشت را خراب كنيد
و حالا كه بعد از مدتي سرتان پر از باد زندگي در سرزميني با دولتي امن و آزاد است
و براي يك زن يا هر چيز ديگر،
مي خواهيد برگرديد
سنگ يكي از راديكال ترين دولت هاي تاريخ كشورتان را به سينه بزنيد
با اين و آن در بيوفتيد
و از خودتان تفاله اي درست كنيد به نام: حسين درخشان،
كه نه وبلاگ نويسان و دوستان سابقتان رغبتي به حمايتتان داشته باشند
و نه دولت كشورتان؟!

گيرم كه پدر وبلاگ نويسي ايران هم باشيد!!!

***

در همين زمينه:
پشت پردهء روابط حسين درخشان:

- حسين درخشان كجاست؟ خورشيد خانم در رابطه با دستگيري حسين درخشان در وبلاگش مي نويسد: "مامان حسین درخشان می گه که حسین خوبه و نگرفتنش و اگر زنگ بزنین می گه خونه نیست رفته بیرون!" با توجه به لحن دايلوگ، آيا حسين و خورشيد خانوم سابقا شماره رد و بدل كرده بوده اند؟!
- خيانت؟؟؟ خورشيد خانم گفته: "من از حسين حالم به هم مي خوره و وضعيت حسين حس همدلي من رو برنمي انگيزه" و در جايي حسين را "آشغال" خطاب كرده است! از آنجايي كه "آشغال" يك كلمهء كليدي در ادبيات دختران ايران به حساب مي آيد، آيا حسين به خورشيد خانم خيانت كرده بوده؟!
- حسين درخشان دغل باز؟ خورشيد خانم اظهار مي كند "تعجب نکنین اگه آخرش حسین حال همه اتون رو گرفت و معلوم شد اين نمايش يك بامبول جديد بوده" آيا حسين در روابطش واقعا يك Player پدر سوخته بوده است؟
- بازگشت؟ اين هوو كجاست؟ ايشان ادامه مي دهند: "از جنوب فرانسه بغل دوست دخترش اين نمايش رو داره اداره مي كنه". آيا خورشيد خانم هنوز هم احساساتي براي آقاي حسين درخشان دارد و از دوست دختر حسين متنفر است؟ آيا دوست دختر حسين همان كسي است كه احيانا حسين با او به خورشيد خانم خيانت كرده است؟!
- باند اغفال پسران ايراني! آيا مي شود نتيجه گرفت خورشيد خانم با كمك عوامل داخلي و دوستان HOT لنگهء‌ خودش در ايران، اسباب ورود "حسين درخشان" را با وعده هاي واهي فراهم كرده تا او را اغفال كرده تا وي دستگير شده و بدين ترتيب از او انتقام بگيرد؟!
- Just Another Iranian gay movie - آيا اين يك فيلم ايراني است؟!

***

پي نوشت 1: ديديد؟ نوشتن به آن طريقي كه مي خواهيد مسائل جلوه كنند كاري ندارد! مهم نيست نوشته تان چقدر رنگ زرد مي دهد، فقط كافيست دهان گشادتان را باز كنيد، و يك تريبون مجاني گير بياوريد! بعضي ها از يك وبلاگ شخصي استفاده مي كنند، خيلي ها هم بخش كامنت نويسي را ترجيح مي دهند!
پي نوشت 2: جدا از تمام اين شوخي ها، توجه شما را به اين نكته جلب مي كنم:
شايد خيلي از وبلاگ نويس (به عنوان قشري از جامعه) هاي معترض، كه در نوشته هايشان دولت حاضر ايران را به چالش مي كشند و به تعريفي يك مخالف حساب مي شوند و تفكراتشان در مقابل با نظام باشد اما... هنوز در ضمير بسياري از آن ها مي شود به وضوح ديد كه تفكرات، ارزش ها و باورهاي دولت اسلامي كشورش در وجود تك تك آن ها ريشه دارد!
به عنوان مثال:
شايد خيلي از شماها بلاگر هاي مخالف خيلي جاها در خيلي صحبت هايي كه در نقد سياست هاي خارجي دولت ايران با اين و آن داريد، گفته باشيد: "اصلا فلسطين به ايران چه ربطي دارد؟" اما در عين حال توجه كنيد به جمله اي كه از ضمير خورشيد خانم بر مي آيد و اطرافيانش را مخاطب قرار مي دهد: "(بهتره) يه خورده عقل و شعور توي كله امون باشه اينقدر بفهميم كه اين بشر هر آشغالي ممكنه بوده باشه، ولي جاسوس اسرائيل نبوده."

جاسوس اسرائيل را دوباره برايتان معني مي كنم:
فردي كه به كشور اسرائيل و دستگاه دولتي-اطلاعاتي آن كشور خدمت مي كند.

چند بار از خودتان پرسيده ايد چرا با وجود اين همه زبان مخالف، هيچ تغييري در ايران ايجاد نمي شود؟!
و تو ايديت، بگو ببينم هنوز هم به روح و تازگيها به تغيير اعتقاد داري؟!

No comments:

Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm